La Junta

La Junta de Sàlvia pels anys 2011 al 2013 està formada per:

  • PRESIDENTA: Roser Carbonell
  • VICEPRESIDENTA: Montse Vilella
  • SECRETARIA: Anna Garcia
  • TRESORERA: Montserrat Grau
  • VOCALS: Quima Ortiz, Angels Perulles, Frances Luttekuizen y Susana Redondo.Reelecció de la junta de Sàlvia anys 2013-2016

PRESIDENTA:              Roser Carbonell Tapis              
VICE-PRESIDENTA:  Montserrat Vilella Alsina
SECRETÀRIA:             Anna Maria Garcia Ballús         
TRESORERA:              Montserrat Grau Valls                 
VOCAL:                      Joaquima Ortiz Roig                    
VOCAL:                      Àngels Perulles Bou                     
VOCAL:                      Frances Luttikhuizen Bakker       
VOCAL:                      Susana Redondo Martínez.