La Junta

La Junta


Reelecció de la Junta de Sàlvia al abril 2017, 
amb la incorporació de dues vocals més, 
està formada per:

  • PRESIDENTA:           Roser Carbonell
  • VICEPRESIDENTA:   Montse Vilella
  • SECRETARIA:           Anna Garcia
  • TRESORERA:            Montserrat Grau
  • VOCALS:                    Angels Perulles, Frances Luttekuizen, 
                                            Quima Ortiz, Misericòrdia Fulladosa, 
                                            Mari Carme Masgoret y Yolanda Farrais.Reelecció de la Junta de Sàlvia anys 2013-2016

PRESIDENTA:              Roser Carbonell Tapis              
VICE-PRESIDENTA:    Montserrat Vilella Alsina
SECRETÀRIA:             Anna Maria Garcia Ballús         
TRESORERA:                Montserrat Grau Valls                 
VOCAL:                      Joaquima Ortiz Roig                    
VOCAL:                      Àngels Perulles Bou                     
VOCAL:                      Frances Luttikhuizen Bakker       
VOCAL:                      Susana Redondo Martínez. 

La Junta de Sàlvia pels anys 2011 al 2013 està formada per:

  • PRESIDENTA: Roser Carbonell
  • VICEPRESIDENTA: Montse Vilella
  • SECRETARIA: Anna Garcia
  • TRESORERA: Montserrat Grau
  • VOCALS: Quima Ortiz, Angels Perulles, Frances Luttekuizen y Susana Redondo.