La Junta

dijous, 28 d’agost de 2014

XI Certamen Popular "Premis Sàlvia de Poesia" any 2014 - BASES

BASES:

1ª Hi pot participar qualsevol persona excepte els membres de la Junta de Sàlvia i els seus familiars més directes.

Tema “La tendresa”. Cada participant pot presentar nomes un treball. Màxim 60 versos.

3ª El treball ha de ser creació original del participant, inèdit (no publicat) i escrit en llengua catalana.

4ª S’ha de presentar en nombre de 5 copies i cal que sigui signat amb pseudònim i fer-hi constar el títol del treball. Junt amb cada treball s’acompanyarà una plica tancada amb el títol del treball i el pseudònim. Dins del sobre, endemés de les dades esmentades, s’indicaran el nom i cognoms, l’adreça i el telèfon del participant.

5ª El treball s’ha de presentar abans del dia 10 de setembre de 2014, al local social de Sàlvia Plaça Manén, s/n. 08360 Canet de Mar, o bé a Vil·la Flora (Riera Gavarra, s/n. consergeria). No s’admetrà cap treball fora del lloc ni dia indicats.

6ª El jurat qualificador dels treballs presentats a aquest certamen serà designat per la Junta de l’Associació Organitzadora.

7ª El veredicte del jurat serà inapel·lable, i es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi.

8ª Els treballs presentats no es retornaran. L’entitat convocadora es reserva el dret de la seva difusió oral o escrita i sense afany de lucre. No obstant, en cas de publicació que produís beneficis econòmics, serien respectats els corresponents drets d’autor.

9ª Per als treballs guanyadors d’aquest certamen s’estableixen els següents

PREMIS:

1r premi:          200€
2n premi:          100€
3er premi:           50€

10ª L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el 26 d’octubre del 2014 a les 12 del migdia. La participació en el certamen comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases. El no compliment de les bases en la seva totalitat comportarà la no admissió del treball sense haver-ho de comunicar al participant de manera expressa.


·         Podeu demanar més informació sobre aquest Certamen a l’Associació de Dones Sàlvia, a la nostra seu, Plaça Manén, s/n. els dimarts de 18 a 20 i dijous de 10 a 12h. o bé al tel. 937956635.- Correu electrònic: salviaassoc@gmail.com